Banner 5Banner 4Banner 3Banner 2Banner 1

Tin Trong Tỉnh

Quảng Ngãi: Năm 2019 kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Cập nhật: 12-12-2019 - Đăng bởi: Nguyễn Đăng Lâm - Lượt xem: 208

​Từ ngày 09-11/12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Các ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành, 48/54 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

 

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, điều hành kỳ họp.

 

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của tỉnh trong năm 2019; bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

 

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo trước kỳ họp về hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Trong năm 2019, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, có nhiều chuyển biến tích cực. 

Theo đó, về lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 55.102 tỷ đồng tăng 6,7% so với năm 2018, đạt kế hoạch năm. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 29.162,9 tỷ đồng, tăng 7,3%; khu vực dịch vụ ước đạt 16.948,8 tỷ đồng, tăng 7,3%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 8.990,3 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2018. GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu ước đạt 37.710,5 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2018. GRDP bình quân đầu người đạt 67,4 triệu đồng/người, tương đương 2.868 USD/người, vượt kế hoạch (kế hoạch: 2.682 USD). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 20.496 tỷ đồng, vượt 2,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Về cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 53,64%; dịch vụ 29,17%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 17,19%.

 Trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm đều có tiến bộ. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, giảm nghèo được quan tâm với nhiều biện pháp thiết thực. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Trong đó, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới trong năm cho khoảng 40.500 lao động; 1.900 người lao động tham gia xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động ước đạt 53%, tăng 2% so với năm 2018; có 80% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp đào tạo nghề đã được giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đối tượng người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ luôn được quan tâm. Tiếp tục thực hiện các chính sách về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và an sinh xã hội. Đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 7,79%, giảm 1,6%; trong đó, miền núi còn 31,5%, giảm 5,48% so với cuối năm 2018.

Chủ trương sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai nghiêm túc. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các lực lượng chức năng đã triển khai đấu tranh, triệt phá, giải quyết một số vụ việc nổi cộm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với mục tiêu năm 2020 đã được xác định là: “Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, tỉnh Quảng Ngãi tập trung các nguồn lực để tiếp tục thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế - xã hội miền núi. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội… 

Để đạt được các mục tiêu trên, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển công nghiệp; phát triển các ngành thương mại, dịch vụ; thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới; quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh- bà Trần Thị Mỹ Ái- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đọc các Tờ trình trước kỳ họp​

Ông Đặng Văn Minh- Bí thư Thành ủy Thành phố Quảng Ngãi thảo luận nội dung Tờ trình về Chủ trương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của thành phố​.

 

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để đị biểu tập trung thảo luận, xem xét toàn diện các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, nhất là về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, các dự án Trung tâm y tế  Quân- Dân y kết hợp huyện Lý Sơn; dự án Đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần1, 2 và Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi.

Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nêu rõ: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích của nhân dân; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Lê Viết Chữ đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, bám sát các định hướng lớn của tỉnh đó là: Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quyết định các nội dung liên quan theo thẩm quyền; thể chế thành các cơ chế, chính sách và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; khắc phục khâu yếu kém trong tổ chức thực hiện; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy khóa XIX và các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XII... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân và cử tri trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội và đề án nhân sự để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân để kịp thời phát hiện và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung; phát huy mặt tích cực, giảm thiểu những bất cập của các cơ chế, chính sách; tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển cả về lượng lẫn về chất của khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng năng suất lao động... Tập trung giám sát vào các vấn đề quan trọng, bức xúc mà nhân dân và cử tri quan tâm, nhất là những vần đề bức xúc hiện nay của nhân dân như: hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư ... Cần bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng để có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân; nhất là những vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; về các dự án đầu tư quan trọng, tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi, tư tưởng của đông đảo cử tri và nhân dân, đến quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu nhất trí thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

 

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 17 đã nhất trí thông qua 16 báo cáo, tờ tình và thông qua  24  Nghị quyết tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.

 

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng- Phó Bí thư  thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Thời gian đến tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục kiên trì chủ trương phát triển nhanh và bền vững, hướng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ từ khâu phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đến cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu, quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả một số nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm.

 

 Theo đó, tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, nông nghiệp theo các kế hoạch chiến lược của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Thực hiện quyết liệt hơn nữa nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, nhất là những nút thắt, điểm nghẽn ở các ngành, địa phương đã được chỉ ra khi phân tích chỉ số PCI năm 2018.

 

Thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của cơ sở sản xuất công nghiệp; chủ động làm việc để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực hiện có, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư để nhanh chóng triển khai thực hiện các công trình nông thôn mới đảm bảo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời tập trung chỉ đạo để duy trì ổn định chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, môi trường. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xác lập hồ sơ các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật làm cơ sở thu hồi; xử lý nghiêm các biểu hiện đầu cơ đất đai, giữ đất để trục lợi.

 

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, quản lý, phát huy các di tích văn hóa, lịch sử. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội.

 

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

 

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể và sát đúng với tình hình thực tế hơn. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện công vụ để làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và năng lực cho nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh hoạt động

Tạp Chí Sông Trà

Video

  • Quảng Ngãi Ta Về | Lưu Ánh Loan
  • Em về Quảng ngãi quê anh
  • Trở về Lý Sơn
  • Đảo Xanh
  • Ký Ức Quê Hương

Đơn vị Đối tác

Liên kết