Banner 5Banner 4Banner 3Banner 2Banner 1

Tin Trong Tỉnh

Quảng Ngãi: Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị xã Đức Phổ

Cập nhật: 05-02-2020 - Đăng bởi: Nguyễn Đăng Lâm - Lượt xem: 314

Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi và chính thức có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/02/2020. K từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 148 xã, 17 phường và 08 thị trấn.

Núi Ấn - Sông Trà biểu tưởng của quê hương Quảng Ngãi. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

 Theo Nghị quyết này, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính như sau:

 

Lễ hội ăn trâu của người Cor Trà Bồng. NSNA Nguyễn Đăng Lâm.

 

- Nhập toàn bộ 339,10 km2 diện tích tự nhiên, 20.168 người của huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng. Sau khi nhập, huyện Trà Bồng có 760,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 53.379 người. Huyện Trà Bồng giáp các huyện Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh và tỉnh Quảng Nam.

 

Gian hàng mỹ nghệ làm từ vỏ quế đặc sản của huyện Trà Bồng. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Thành lập xã Sơn Trà trên cơ sở nhập toàn bộ 17,27 km2 diện tích tự nhiên, 2.013 người của xã Trà Quân và toàn bộ 32,65 km2 diện tích tự nhiên, 1.902 người của xã Trà Khê. Sau khi thành lập, xã Sơn Trà có 49,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.915 người. Xã Sơn Trà giáp các xã Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phong, Trà Thanh, Trà Xinh và tỉnh Quảng Nam.

- Thành lập xã Hương Trà trên cơ sở nhập toàn bộ 21,32 km2 diện tích tự nhiên, 2.132 người của xã Trà Nham và toàn bộ 28,12 km2 diện tích tự nhiên, 2.094 người của xã Trà Lãnh. Sau khi thành lập, xã Hương Trà có 49,44 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.226 người. Xã Hương Trà giáp các xã Trà Bùi, Trà Lâm, Trà Phong, Trà Sơn, Trà Tân và Trà Tây.

 

Trình diễn đấu chiêng của người Cor Trà Bồng. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Thành lập xã Trà Tây trên cơ sở nhập toàn bộ 20,00 km2 diện tích tự nhiên, 614 người của xã Trà Trung và toàn bộ 49,53 km2 diện tích tự nhiên, 2.075 người của xã Trà Thọ. Sau khi thành lập, xã Trà Tây có 69,53 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.689 người. Xã Trà Tây giáp các xã Hương Trà, Trà Bùi, Trà Phong, Trà Xinh và huyện Sơn Hà.

Sau khi sắp xếp, huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã: Hương Trà, Sơn Trà, Trà Bình, Trà Bùi, Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phong, Trà Phú, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Tây, Trà Thanh, Trà Thủy, Trà Xinh và thị trấn Trà Xuân.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất- trái tim KKT Dung Quất tại huyện Bình Sơn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Nhập toàn bộ 5,67 km2 diện tích tự nhiên, 3.885 người của xã Bình Thới vào thị trấn Châu Ổ. Sau khi nhập, thị trấn Châu Ổ có 8,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.027 người. Thị trấn Châu Ổ giáp các xã Bình Dương, Bình Long, Bình Phước, Bình Trung.

- Thành lập xã Bình Tân Phú trên cơ sở nhập toàn bộ 14,37 km2 diện tích tự nhiên, 2.855 người của xã Bình Phú và toàn bộ 24,57 km2 diện tích tự nhiên, 4.868 người của xã Bình Tân. Sau khi thành lập, xã Bình Tân Phú có 38,94 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7,723 người. Xã Bình Tân Phú giáp các xã Bình Châu, Bình Hải, Bình Hòa, Bình Thanh; huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi và Biển Đông.

 

Đô thị Vạn Tường hôm nay. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Thành lập xã Bình Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ 13,87 km2 diện tích tự nhiên, 2.778 người của xã Bình Thanh Đông và toàn bộ 12,46 km2 diện tích tự nhiên, 4.346 người của xã Bình Thanh Tây. Sau khi thành lập, xã Bình Thanh có 26,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.124 người. Xã Bình Thanh giáp các xã Bình Hiệp, Bình Hòa, Bình Long, Bình Phước, Bình Tân Phú và huyện Sơn Tịnh.

Du khách đến tham quan danh thắng Gành Yến phía Đông Vạn Tường. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Sau khi sắp xếp, huyện Bình Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 01 thị trấn.

 

Đường Cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng qua địa phận xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Nhập toàn bộ 17,54 km2 diện tích tự nhiên, 1.276 người của xã Nghĩa Thọ vào xã Nghĩa Thắng. Sau khi nhập, xã Nghĩa Thắng có 39,15 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.541 người. Xã Nghĩa Thắng giáp các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thuận; huyện Nghĩa Hành và huyện Sơn Tịnh.

 

Một góc khu du lịch suối khoáng nóng HAMYA tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

Sau khi sắp xếp, huyện Tư Nghĩa có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 02 thị trấn.

 

Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Nhập 9,23 km2 diện tích tự nhiên, 828 người của xã Ba Chùa vào thị trấn Ba Tơ. Sau khi nhập, thị trấn Ba Tơ có 32,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.739 người. Thị trấn Ba Tơ giáp các xã Ba Bích, Ba Cung, Ba Dinh, Ba Trang và Ba Vinh.

 

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Nhập toàn bộ 7,49 km2 diện tích tự nhiên, 726 người của xã Ba Chùa sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính vào xã Ba Dinh. Sau khi nhập, xã Ba Dinh có 43,15 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.103 người. Xã Ba Dinh giáp các xã Ba Bích, Ba Giang, Ba Tô, Ba Vinh và thị trấn Ba Tơ.

 

Đêm hội Ba Tơ. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Sau khi sắp xếp, huyện Ba Tơ có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 01 thị trấn.

 

Toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh thuộc huyện Lý Sơn. Sau khi giải thể các xã, huyện Lý Sơn có 10,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.174 người. Huyện Lý Sơn giáp Biển Đông. Chính quyền địa phương ở huyện Lý Sơn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật giao cho chính quyền địa phương ở huyện và xã trên phạm vi địa bàn huyện Lý Sơn.

 

Trung tâm huyện đảo Lý Sơn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Nghị quyết cũng đã cho thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ như sau:

Trung tâm thị xã Đức Phổ nhìn từ Núi Giàng. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Thành lập thị xã Đức Phổ trên cơ sở toàn bộ 372,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 150.927 người của huyện Đức Phổ. Thị xã Đức Phổ giáp các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Nghĩa Hành; tỉnh Bình Định và Biển Đông.

- Thành lập phường Nguyễn Nghiêm trên cơ sở toàn bộ 6,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.712 người của thị trấn Đức Phổ. Phường Nguyễn Nghiêm giáp các phường Phổ Hòa, Phổ Minh và Phổ Ninh.

 

Một góc Sa Huỳnh. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

- Thành lập phường Phổ Hòa trên cơ sở toàn bộ 16,27 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.198 người của xã Phổ Hòa. Phường Phổ Hòa giáp các phường Nguyễn Nghiêm, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Vinh, xã Phổ Cường và huyện Ba Tơ.

- Thành lập phường Phổ Vinh trên cơ sở toàn bộ 15,52 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.683 người của xã Phổ Vinh. Phường Phổ Vinh giáp các phường Phổ Hòa, Phổ Minh, Phổ Quang, xã Phổ Cường, xã Phổ Khánh và Biển Đông.

- Thành lập phường Phổ Ninh trên cơ sở toàn bộ 22,25 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.395 người của xã Phổ Ninh. Phường Phổ Ninh giáp các phường Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Minh, Phổ Văn, xã Phổ Nhơn, xã Phổ Thuận và huyện Ba Tơ.

- Thành lập phường Phổ Minh trên cơ sở toàn bộ 9,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.281 người của xã Phổ Minh. Phường Phổ Minh giáp các phường Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Ninh, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Vinh.

- Thành lập phường Phổ Văn trên cơ sở toàn bộ 10,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.489 người của xã Phổ Văn. Phường Phổ Văn giáp các phường Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Quang, xã Phổ An và xã Phổ Thuận.

- Thành lập phường Phổ Quang trên cơ sở toàn bộ 11,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.667 người của xã Phổ Quang. Phường Phổ Quang giáp các phường Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Vinh, xã Phổ An và Biển Đông.

- Thành lập phường Phổ Thạnh trên cơ sở toàn bộ 29,73 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.767 người của xã Phổ Thạnh. Phường Phổ Thạnh giáp xã Phổ Khánh, xã Phổ Châu; tỉnh Bình Định và Biển Đông.  

 

Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Ngoài ra, Nghị quyết quy định về giải thể Tòa án nhân dân huyện Tây Trà để nhập vào Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng; giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà để nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ và thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Phổ.

Như vậy, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 148 xã, 17 phường và 08 thị trấn.

Một số hình ảnh thành phố Quảng Ngãi và các huyện khác trong tỉnh:

 

Sông Trà - Núi Ấn về đêm. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Sông Trà- Núi Ấn - TP Quảng Ngãi. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Một góc TP Quảng Ngãi nhìn từ núi Thiên Ấn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Nhà máy điện mặt trời của Tập đoàn Thiên Tân tại huyện Mộ Đức. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Trung tâm huyện Nghĩa Hành. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Ông Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy và bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng của Thủ tướng CP công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Trung tâm huyện Sơn Hà. Ảnh-Nguyễn Đăng Lâm

 

 

TRUNG TÂM HUYỆN SƠN TÂY. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

 

BÊN LÀNG MANG HIN- SƠN TÂY. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

 

Thác Trắng Minh Long. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

NHÀ SÀN ĐỒNG BÀO HRE XÃ LONG MÔN, MINH LONG. Ảnh-Nguyễn Đăng Lâm

 

Tượng đài chiến thắng Ba Gia- huyện Sơn Tịnh. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

 

Nông thôn mới ở Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. NSNA Nguyễn Đăng Lâm

CÁC TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh hoạt động

Tạp Chí Sông Trà

Video

  • Quảng Ngãi Ta Về | Lưu Ánh Loan
  • Em về Quảng ngãi quê anh
  • Trở về Lý Sơn
  • Đảo Xanh
  • Ký Ức Quê Hương

Đơn vị Đối tác

Liên kết