Banner 5Banner 4Banner 3Banner 2Banner 1

Văn Nghệ Các Dân Tộc Thiểu Số

Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2014 (23-09-2019)

Chiều ngày 20/9, tại Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi, Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đại hội cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2014 - 2019, đề ra phương hướng, nhiệm...

Hình ảnh hoạt động

Tạp Chí Sông Trà

Video

  • Quảng Ngãi Ta Về | Lưu Ánh Loan
  • Em về Quảng ngãi quê anh
  • Trở về Lý Sơn
  • Đảo Xanh
  • Ký Ức Quê Hương

Đơn vị Đối tác

Liên kết